החזרי מס לחולי סרטן

החזרי מס לחולי סרטן

חולי סרטן במיקומים השונים בגוף, עוברים תקופות קשות מאד מרגע גילוי המחלה דרך הטיפולים הקשים, הניתוחים והמגבלות האישיות הנוצרות עקב כך.

זכויות של חולי סרטן

הזכויות השונות של חולי סרטן משתנות על פי גילו של החולה, אם הוא עובד או נמצא בתקופת הפנסיה שלו ועל פי חומרתה של המחלה והמגבלות שהיא יוצרת לכל אדם ולתפקודו היום יומי.

תביעה לקצבת נכות כללית

אדם שנמצא בשנות העבודה שלו, כלומר עדיין לו 67 אם מדובר בגבר או 62 אם מדובר באישה, אך לא יכול לעבוד עקב מחלתו ואין לו הכנסה משכר חודשי או שהוא עובד מעט שעות ולכן שכרו הצטמצם באופן משמעותי ואינו עולה על 5944 ₪ – נכון לשנת 2018, יכול לבקש קצבה חודשית בגין נכות כללית. וזאת עקב העובדה שקיים אובדן של כושר העבודה ולכן הוא זקוק להשלמת הכנסה כך שיוכל לחיות בכבוד.

אדם המקבל טיפולים כימותרפיים יקבל קצבה מלאה באופן די מידי ובמידת הצורך הוא יוכל להגיש גם בקשה לשירותים מיוחדים.

פטור ממס הכנסה

כל חולה סרטן שמסוגל למרות מצבו הרפואי להמשיך ולעבוד אינו משלם מס במסגרת משכורתו או במסגרת ההכנסה שלו מהפנסיה. גם מתוך כספי הנכות הרפואית לא ישלם החולה מס לתקופות שיקבעו על פי מצבו הרפואי.

החזרי מס לחולי סרטן

הגשת דוחות שנתיים

החולה מגיש בקשה המגובה במסמכים רפואיים למס הכנסה ובתשובה הוא מקבל אישור על פטור מתשלום מס עקב מצבו הרפואי.

לאור העובדה שהחולה קיבל אישור על פטור מתשלום מס, נוצר מצב שבתחילת הדרך ועד קבלת האישורים הרשמיים הוא שילם מס כחוק. זהו מס ששולם ביתר ולכן הלקוח זכאי לקבלת החזרי מס מהמדינה עבור כל הכספים הללו.

כדי לקבל את מלוא הכספים בחזרה, יגיש החולה דוחות אישיים בגין כל השנים הללו, אפשר עד שש שנים אחורה. רצוי לבדוק מהו סכום החזר מס בכל שנה, על ידי ביצוע סימולציה הכוללת את ההכנסות של שני בני הזוג וההוצאות המוכרות במס.

סכום החזר מס הוא בהתאם לגובה השכר ולגובה המס שנוכה ממנו אך ברוב המקרים מדובר בסכומים שנתיים הנעים בין מאות לאלפי שקלים ואף הרבה יותר מכך במקרים חריגים. אם מדובר על תקופות ארוכות של החזר מס ועל לקוחות ששכרם גבוה, גם הגובה של תשלומי המס ששולמו היה גבוה יחסית.

ככל שההכרה במחלה מתייחסת לתקופות ארוכות יותר, כך גובה החזרי המס יהיו גבוהים יותר.

הגשת דוחות שנתיים למשרדי פקיד השומה האזורי

כל אדם יכול להגיש את הדוחות הללו בצורה קלה יחסית או להיעזר באנשים מקצועיים כמו רואה חשבון יועץ מס או חברה מקצועית שזה תחום ההתמחות שלה. הם אלה שיודעים מהם האישורים והמסמכים שיש לצרף לכל דוח על פי הנתונים הספציפיים כמו לדוגמה, אישור על פטור מתשלום מס שהופק על ידי מס הכנסה המודיע על התאריכים שבהם נכלל פטור זה. כמו כן, טופסי 106 של שני בני הזוג, הכנסות נוספות אם היו וריכוז ההוצאות המוכרות במס כמו תשלומים לקרן השתלמות וקופת פנסיה.

בבדיקת סימולטור להחזר מס אפשר לראות עבור אילו שנים קיימים החזרי מס מהמדינה ועבור אילו שנים אין החזר מס ולכן אפשר להגיש דוחות רק עבור השנים שבהם יש החזרי מס.

הנציגים של פקיד השומה בודקים כל דוח המוגש להם ואם הכול תואם את הדיווחים הקיימים ברשותם הם מפיקים שומה ומעבירים את ההחזר הכספי לחשבון הבנק של העובד.

ההטבה של פטור מתשלום מס עבור חולי סרטן היא משמעותית ביותר וחשוב שכל אחד מהם יממש את זכותו ולא ישלם מעתה ואילך מס ובנוסף לכך יקבל החזרי מס מהמדינה עבור תשלומי היתר שהועברו לרשות המיסים.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט