החזרי מס לחיילים משוחררים

החזרי מס לחיילים משוחררים

תחשיב המס החודשי והשנתי עבור חיילים שהשתחררו לא מכבר, הוא שונה מהתחשיב של כלל הציבור. המדינה החליטה להעניק הטבה למשתחררים ששרתו את המדינה במשך תקופה ארוכה, להקל עליהם בתחילת הדרך בחיים האזרחיים ולגבות מהם מס מופחת.

תקופת ההטבה

המדינה מאפשרת ליהנות מהטבה זו במשך שלש שנים מיום השחרור בפועל מצ.ה.ל, על כל יחידותיו כולל מי שהתנדב לשירות לאומי כדי לתרום למדינה בדרך אחרת, במקום לשרת בצבא.

כדי ליצור תהליך שהוא קל לביצוע, נקבע כי כל משתחרר זכאי לנקודת זיכוי או לשתי נקודות זיכוי על פי אורך התקופה שבה שרת בצבא. שוויה של כל נקודת זיכוי נכון לשנת 2018 הוא 216 ₪.

כל מי שעובד כשכיר צריך להעביר בעת הקבלה לעבודה את צילום תעודת השחרור שלו ולרשום זאת בטופס 101. חשב השכר יעדכן נתון זה במערכת השכר וכך באופן אוטומטי יקבל העובד את שווי נקודת הזיכוי המגיעה לו למשך שלש שנים ממועד השחרור.

כל אדם משלם מס על שכרו אך חייל משוחרר שהיה אמור לדוגמה לשלם מס בסך כ – 1,000 ₪ כנגזרת מגובה השכר שלו, ישלם רק 784 ₪. כל עובד נורמטיבי אחר במשק ישלם את מלוא המס אלא אם קיימת לו הטבה מסיבה אחרת.

דוחות אישיים עבור חיילים משוחררים

חיילים שלא מימשו את זכותם לנקודת הזיכוי עקב אי הצגת המידע למעביד או עקב טעות אנוש במערכת השכר, עדיין זכאים להטבה זו. כדי לקבל החזר מס, הם יכולים להגיש דוחות אישיים הכוללים טופסי 106 נפרדים עבור כל שנה שבה עבדו ומסמכים נוספים הכוללים הפרשות שביצעו לקופת גמל, ביטוחי חיים וכו’.

מדובר בטופס שקל מאד למילוי והכנה וכל אחד יכול להגיש אותו למשרדים של פקיד השומה באזור מגוריו. אם יש שאלות, אפשר להיעזר בפקידים, להגיש את הדוחות לצורך החזר מס.  לאחר בחינת והצלבת הנתונים, יפיק מס הכנסה שומה ואם על פיה שולם מס ביתר יקבל החייל המשוחרר החזרי מס מהמדינה על פי גובה סך נקודות הזיכוי שלא מומשו במשך כל השנה ויתרות מס שליליות נוספות שצבר בזמן זה שאפשר לקבל עבורן החזרי מס.

החזרי מס לחיילים משוחררים

אופן חלוקת נקודות הזיכוי

קיים שוני בין גובה ההטבה לגברים ולנשים עקב העובדה שכל אחת מהם משרת פרק זמן שונה בצבא.

חיילים –

כל חייל שמשתחרר לאחר שירות צבאי שאורכו היה פחות מ – 23 חודשים מלאים, זכאי לנקודת זיכוי אחת ששוויה נכון לשנת 2018 הוא 216 ₪ בכל חודש.

כל חייל שמשתחרר לאחר שירות צבאי שאורכו היה למעלה מ – 23 חודשים מלאים, זכאי לשתי נקודות זיכוי אחת ששווין נכון לשנת 2018 הוא 432 ₪ בכל חודש.

חיילות

כל חיילת שמשתחרר לאחר שירות צבאי שאורכו היה בין 23-12 חודשים מלאים, זכאית לערך של חצי נקודת זיכוי אחת ששוויה נכון לשנת 2018 הוא 108 ₪ עבור כל חודש שבה שירתה.

כל חיילת שמשתחררת לאחר שירות צבאי שאורכו היה פחות מ – 22 חודשים מלאים, זכאית לנקודת זיכוי אחת ששוויה נכון לשנת 2018 הוא 216 ₪ בכל חודש.

כל חייל שמשתחרר לאחר שירות צבאי שאורכו היה מעל 22 חודשים מלאים, זכאית לשתי נקודות זיכוי אחת ששווין נכון לשנת 2018 הוא 432 ₪ בכל חודש.

פיקדון לחיילים

הפיקדון הנצבר לטובת כל חייל הוא סכום משמעותי של כמה אלפי שקלים בדרך כלל המשמש למטרות שונות כמו לימודים או פתיחת תיק כעצמאי. מלוא סכום זה הוא פטור ממס כך שנתון זה הנרשם כהכנסה בדוח האישי היא הכנסה שפטורה ממס.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט