אני זכאי להחזר מס, מתי הצ’ק יגיע

אני זכאי להחזר מס, מתי הצ’ק יגיע

מי שזכאי להחזר מס יכול להגיש דוחות אישיים נפרדים לכל אחת משש השנים האחרונות במשרדי מס הכנסה. אם הדוחות תקינים לאחר ביצוע הצלבות של הנתונים, מס הכנסה מעביר בדרך כלל תוך פרק זמן קצר את הכספים לחשבון הבנק של הלקוח.

תשלום מס עודף

שכירים רבים משלמים סכומים גבוהים למס הכנסה, מדובר בסכומים שהם מעבר לסכומים שהיו אמורים לשלם על פי החוק.

יש לכך סיבות רבות:

  • נתונים שגויים במרכיבי השכר כמו רישום זכר במקום נקבה המפחית את נקודת הזיכוי לאישה.
  • אי מתן נקודות זיכוי בגין גרוש המשלם מזונות, אדם שיש לו ילד נכה, מי שמגויס להרבה ימי מילואים, סטודנטים בקטגוריות מסוימות על פי שנות הלימוד ועוד.
  • מי שהחליף כמה מקומות עבודה והיו חודשים שבהם לא עבד כלל.
  • מי שקיבל דמי אבטלה או דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • מי שקיבל פטור ממס הכנסה לשנה הנוכחית או רטרואקטיבית כמו חולי סרטן.

הטעויות האלה קורות אם העובד לא מודיע על שינויים בסטטוס שלו או שהוא דיווח אך מחלקת השכר לא פעלה בהתאם להנחיות וכך נוצרו פערים של תשלום מס ביתר לאורך שנים.

סימולציה לפני הגשת דוחות אישיים שנתיים

כדי לבדוק אם אכן מגיע ללקוח החזר מס, הלקוח מכין את כל המסמכים הרלוונטיים כמו דוחות 106 של שני בני הזוג, אישורים על הפקדות בקופות גמל, ביטוחי חיים וחסכונות נוספים המוכרים למס.

עובדי החברות המקצועיות שעיקר עיסוקן הוא בנושא החזרי מס, קולטים את כל הנתונים לתוכנה ייעודית ומבצעים סימולציה. אם בתוצאות של התחשיב יש החזר, כדאי למלא את הדוח האישי ולהגישו למס הכנסה. אם התוצאה היא שהמס ששולם הוא המס הנכון, אין צורך להגיש את הדוחות.

העברת דוחות אישיים

אנשי המקצוע ממלאים את הנתונים בתוכנה המקושרת למס הכנסה, משדרים את הדוחות וגם מגישים אותם במשרדי רשות המיסים לצורך בדיקתם.

ברוב המקרים, הדוחות נבדקים, הנתונים הפיננסיים נבחנים ואם הכול תקין מופקת שומה והכספים מועברים די מהר לחשבון הבנק של הלקוח.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט