החזר מס לפי תיקון 190

החזר מס לפי תיקון 190

תיקון 190 לחוק מס הכנסה נועד להעניק הטבות מס מסוימות לאנשים שמלאו להם שישים אשר מפקידים כספים בקופות גמל.

מטרת התיקון לחוק

מטרת המחוקק הייתה לאפשר להם לחסוך באפיק ההשקעה של קופות גמל כיוון שמדובר באפיק כדאי פיננסית, תוך תשלום דמי ניהול מינימליים.

החוסכים יכולים להפקיד כספים לקופות הגמל השונות או לעבור מקופה אחת לרעותה ולקבל עבור ההפקדות הללו הטבות מס ללא קשר לכך שקופת הגמל מבצעת השקעות שונות, על פי הכדאיות הכלכלית בשוק, כדי לצבור רווחים נאים.

עבור מי שעבר את גיל שישים היתרון הוא שהוא יכול למשוך את הכספים הללו בכל עת ללא צורך בתשלום קנסות או בתשלום מיסוי על רווחי הון כפי שהיה בעבר, עבור מי שחי גם מקצבת פנסיה חודשית.

החזר מס לפי תיקון 190

קריטריונים לקבל ההטבות

המחוקק קבע כמה קריטריונים מחייבים כדי ליהנות מההטבות של קופות הגמל, החוסכים יקבלו פטור מלא ממס הכנסה אם המשיכה היא כקצבה חודשית או תשלום מס בשיעור % 15 על רווחי נומינליים:

  • גיל שישים ומעלה.
  • אדם המקבל קצבת פנסיה שערכה אינו עולה על 4.418 ₪ (נכון ל-2018) המוכיח באמצעות תלושי השכר כי אכן גובה הכנסתו אינו עולה על התקרה שנקבעה.
  • אדם שהפקיד כספים בהתאם לרף המקסימלי שנקבע, עד גיל שישים ושבע ההפקדה היא בסך כולל של ארבע משכורות ממוצעות במשק לקבוצת גיל זו.
  • אם האדם הוא מעל גיל ששים ושבע, ההפקדה היא שוות ערך לחמש משכורות ממוצעות במשק לקבוצת גיל זו.
החזר מס לפי תיקון 190

תיקון 190 לנושא הירושה

אם בעל קופת גמל נפטר לפני גיל שבעים וחמש, יקבלו יורשיו את מלוא הכספים ללא תשלום מס על רווחי ההון. אם גילו של הנפטר היה למעלה מגיל שבעים וחמש, היורשים יוכלו לקבל קצבה פטורה ממס או לחילופין לקבל את מלוא הכספים לאחר תשלום מס בשיעור % 15.

קבלת הלוואה

חוסך הזקוק להלוואה, יוכל לקבל אותה על סמך הכספים הצבורים בקופת הגמל. ההלוואה ניתנת בתנאים פיננסיים טובים והלקוח נהנה מקבלת סכום חד פעמי בגובה הכספי הנחוץ לו, הוא משלם לאורך תקופת ההלוואה שנקבעה ריבית בלבד ונהנה מהעובדה שהקרן ממשיכה לצמוח ולהעלות רווחים. בעת משיכת הכספים יקוזז סכום קרן ההלוואה מסך הכספים שיקבל החוסך.

תיקון 190 לחוק מיטיב את התנאים הכלכליים היום יומיים עבור בני הגיל השלישי.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט