החזרי מס על תרומות

החזרי מס על תרומות

גופים ציבוריים ואנשים פרטים התורמים כספים לארגונים ועמותות שונות יכולים להזדכות על כך ולקבל החזר מס.

גופים המוכרים על ידי מס הכנסה

עמותות הפעילות בתחומים שונים מגישות עם הקמתן מסמכים למס הכנסה כדי שיוכרו כמלכ”ר – מוסד ללא כוונת רווח. כשהן מקבלות אישור על כך, הן יכולות לפעול על פי סעיף 46 לחוק האומר כי התרומות לגוף זה הן מוכרות.

חברות ואנשים פרטיים התורמים במהלך השנה כספים, מצרפים את האישורים על הערכים הכספיים של התרומות השונות שביצעו כדי להפחית % 35 מתוך ערך התרומה, מסך המס שעליהם לשלם בשנה הרלוונטית וכך יגיע להם החזר מס מהמדינה.

אי הגשת המסמכים לרשויות המס

גורמים שונים ובעיקר אנשים פרטיים אינם מודעים לחוק זה ולכן אינם אוספים את המסמכים ואינם מגישים אותם במסגרת הדוחות האישיים שלהם. חלק מהם גם אינם מגישים את הדוחות כלל וכך מפספסים את האפשרות לקבל החזרי מס בסכומים גבוהים על פי סך התרומות שלהם. גם שכירים שאינם מחויבים כרגע להגיש דוחות, אם הם תורמים סכומים רבים במהלך השנה כדאי להם מאד להגיש את הדוחות ולקבל החזר מס, סכום שלא חשבו שיקבלו בחזרה.

קריטריונים לתרומות מוכרות

אדם פרטי או חברה המעוניינים שהתרומה תוכר במס צריכים לתרום בכל תרומה סכום מינימלי שערכו 180 ₪. יש לוודא שהעמותה אשר מקבלת את הכספים קיבלה אישור מלכ”ר מפקיד השומה, לפי סעיף 46 למס הכנסה.

החזרי מס על תרומות

הגשת דוחות שנתיים לחברות

חברות רבות תומכות בגופים שונים כדי לאפשר להם לפעול. ללא התרומות, הם יהיו ללא משאבים כספיים דבר שלא יאפשר להם לפעול. בתום שנת המס מרכז מנהל הכספים את כל האישורים של מכלול התרומות ומגיש אותם במסגרת המאזנים.

מנהל הכספים מפחית בתוכנה את ערך המס שנחשב החזר מס שעליו מזדכים מתוך הסכום הכללי.

דוחות אישיים לעצמאיים

אנשים פרטיים עצמאיים מגישים בכל שנה דוח אישי הכולל את כל ההכנסות שלהם מיגיעה אישית תוך קיזוז ההוצאות המוכרות במס, כולל האישורים מהעמותות השונות על גובה התרומות ששולמו לכל אחד מהגופים הללו.

המס המוכר בשיעור % 35 מתוך התרומה יוחזר כהחזרי מס על פי התחשיב הכללי של הדוח.

דוחות אישיים לשכירים

שכירים שתורמים באופן קבוע סכומים גבוהים, כדאי שיגישו דוח שנתי למס הכנסה הכולל את טופסי 106 של שני בני הזוג, ריכוז ההוצאות המוכרות במס כמו הפקדות לקרן השתלמות או פנסיה וכל האישורים של התרומות השונות שבוצעו.

שכירים יכולים להגיש שש דוחות אחורה כלומר עבור שש השנים האחרונות כדי לקבל החזר מס מהמדינה בגובה מקסימלי. עבור כל שנה יש להגיש לפקיד השומה את הדוח נפרד.

שכירים רבים זכאים להחזרי מס כיוון שבוצעו טעיות בשכרם, הם לא קיבלו את מלוא נקודות הזיכוי את מלוא ההטבות ונוצר מצב שהם שילמו יתר מס. המדינה מחזירה כל מס ששולם מעבר למס שנקבע ולכן זו הזדמנות מצוינת להגיש את הדוחות ולזכות בהחזר מס נאה. סכום החזר המס משתנה בהתאם לפרמטרים רבים כמו סך ההכנסות, נקודות הזיכוי, תרומות, ביטוחים וכו’. בממוצע החזרי מס נעים בין מאות לאלפי שקלים.

הגשת דוחות שנתיים

אפשר להגיש את הדוחות באמצעות חברות החזרי מס שעובדיהן המקצועיים מודעים לחוקים השונים ולכן מגישים דוחות מפורטים ומדויקים. כדי לדעת מראש מה יהיה סכום החזר מס מבצעים סימולציה באמצעות סימולטור החזר מס הכנסה וכך הלקוח יודע פחות או יותר מה יהיה הסכום שייכנס לחשבונות אם יאושר על ידי שלטונות המס. או לחילופין באמצעות יועץ מס או רואה חשבון.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט