החזרי מס על משיכת תגמולים

החזרי מס על משיכת תגמולים

החיסכון הפנסיוני אמור לשמש את הגמלאים לאחר פרישתם מהעבודה לצרכים שונים על פי החלטתם. רשות המיסים מטילה קנס בשיעור % 35 על מי שמושך את הכספים טרם הגעתו לגמלאות, אך יש מקרים שבהם אפשר למשוך את הכספים גם ללא תשלום מס.

משיכת תגמולים

הכספים בתוך קופת התגמולים מורכבים מכספי פיצויים ומכספי תגמולים. את כספי הפיצויים אפשר למשוך עד התקרה שנקבעת מעת לעת על ידי רשויות המס או מהיקף השכר עבור שנת עבודה מלאה. הסכום הוא 12.230 ₪.

אם גובה השכר של העובד הוא נמוך מהתקרה השנתית אפשר להגיש לפקיד השומה בקשה להגדלת היקף הפטור על פי תחשיב של חודש וחצי לכל שנה באמצעות טופס 161 א’.

כדי למשוך את הכספים יש להעביר לקופה כמה מסמכים:

  • מכתב ממקום העבודה על כך שהם מאשרים לעובד לקבל את דמי הפיצויים. אם הפניה נעשית לאחר ארבעה חודשים מתום מועד העבודה, אפשר לקבל את הכספים גם ללא מסמך זה.
  • צילום תעודת זהות.
  • אישור על ניהול חשבון בנק ופרטיו.
  • טופס 161 או אישור של פקיד השומה על גובה ניכוי המס שינוכה מתוך הכספים הללו.

החזרי מס על משיכת תגמולים

קרן פנסיה

מס הכנסה גובה כספים בעת משיכת קופת הגמל על פי גובהו של המס השולי או % 35, הגבוה מבין שתי האופציות.

למעט מקרים חריגים שבהם אישרה הרשות הענקת פטור מתשלום קנס זה, החוסכים העומדים באחד מהקריטריונים הללו ימלאו טופס 159 או 159 א’ וכך יוכלו למשוך את הכספים במלואם.

#          אדם שעקב בעיה רפואית הוכר כנכה בשיעור מינימלי של % 75.

#          אם לאדם זה קיימות הוצאות רפואיות שערכן הכספי הן כמחצית מערך הכנסתו השנתית.

#          אם סך השכר של שני בני הזוג הוא מתחת לשכר המינימום ואם יש בבית ילד שעדיין לא מלאו לו 18, הסכום הוא כפול – פעמיים שכר מינימום.

#          אם הבעלים של קופת הפנסיה הלך לעולמו, המוטבים ימשכו את כל ההון שנצבר בקופה ושארים יקבלו קצבה חודשית מקרן פנסיה זו.

תקנות לגבי כספים שנחסכו בקרן הפנסיה לפני שנת 2000:

אפשר למשוך אותם במשיכה אחת בקריטריונים הבאים:

  1. עבור אדם שסיים את עבודתו כשכיר והחל לעבוד כעצמאי.
  2. אדם שסיים את עבודתו ומחפש עבודה חלופית כבר למעלה מששה חודשים אך לא מוצא.
  3. אדם המתחיל לעבוד במקום עבודה חדש אך המעסיק לא ביצע עבורו ביטוח פנסיוני במשך שנה.

משיכת כספים למי שעבר את גיל 67

רשות המיסים אישרה משיכת כספי תגמולים ללא תשלום מס עבור הציבור שעבר את גיל 67 וסך הצבורה שלו היא בסך 91,810 ₪.

שיעור המס המשולם

לכל אדם קיימות נקודות זיכוי על פי מצבו המשפחתי, מספר ילדים, נכות וכו’.

מי שלא קיבל את מלוא נקודות הזיכוי המגיעות לו על פי חוק, עקב טעות אנוש או חוסר במידע, זכאי לקבל החזרי מס מהמדינה עבור כל ההפרשים שהצטברו.

הגשת דוחות שנתיים

על אדם ששילם מס ביתר, להגיש דוחות שנתיים למשרדי מס הכנסה כדי לקבל החזרי מס. רצוי לבצע בדיקת זכאות להחזר מס עבור ששת השנים האחרונות ואם ישנה זכאות, להכין את מלוא הניירת.

אפשר למלא לבד את הטפסים או לחילופין לפנות ליועץ מס, רואה חשבון או חברה מקצועית שתחום עיסוקה הוא החזרי מס כדי שהם יכינו כראוי את הניירת הרלוונטית וישלחו את הדוחות לפקיד השומה.

אם הדוחות תקינים, יקבל הלקוח את מלוא החזרי המס לחשבון הבנק שלו תוך פרק זמן די קצר.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט