החזר מס על משיכת תמלוגים

החזר מס על משיכת תמלוגים

כל אדם המחזיק בקופת גמל או בקרן פנסיה בחסרת ביטוח או בחסרת השקעות, יכול על פי החוק למשוך את הכספים הללו בהגיעו לגיל פנסיה.

משיכת תמלוגים לפני המועד שנקבע בחוק

במצבים שונים בחיים, קיים צורך בכספים וכל אדם מחפש את האפשרויות השונות לצורך הפיכת כספים לנזילים. אחת האפשרויות היא למשוך במועד מוקדם יותר את הכספים שהצטברו בקופת הפנסיה. משרד האוצר הטיל מס בשיעור שלושים וחמישה אחוז על המשיכות הללו כיוון שמטרת הכספים הללו היא לשימושם של האזרחים בהגיעם לגיל הפנסיה כך שיהיה להם משאב כספי נוסף.

לאור שיעורו הגבוה של המס כל אדם מקבל החלטה אם למשוך את הכספים ולשלם את הסכום הכספי הגבוה כמס על פי דרישת מס הכנסה, או לחפש דרכים אחרות.

הגשת דוחות אישיים בתום שנת המס

אנו ממליצים לכל אזרח בתום שנת המס אשר בה הוא קיבל שכר ובנוסף לכך היו הכנסות משכרה של אשתו, לפנות אלינו כדי שנגיש עבורו דוח אישי לרשויות המס.

בדוח זה הוא נפרט ונצרף מסמכים רלוונטיים על כל הכנסותיו ועל כל ההוצאות שביצע שהן מוכרות במס כמו תרומות לגופים שקיבלו על כך אישור על פי סעיף 46 , תשלומים לביטוחי חיים ועוד.

במקרים רבים ההכנסה היא נמוכה, או נקודות הזיכוי המגיעות לכל אדם במשכורתו אינן מנוצלות באופן מלא עקב חוסר ידיעה או רישום שגוי של חשב השכר. עקב כך נוצר מצב שהעובד שילם בפועל מס ביתר והוא אמור לקבל סכומים אלה בחזרה. אם קרוב משפחתו הוא נכה בשיעור של % 75 ולמעלה מכך, גם כאן מגיע לו החזר מס בגין מס התמלוגים ששילם.

בדוח זה מחשבים את המס האמתי שהיה על האזרח לשלם בהתחשב בכל הנסיבות ובמס ששילם על משיכת כספי הפנסיה. אם הסכום ששילם הוא גבוה, הרי שהוא יקבל את מלוא התמלוגים או חלק מהם בחזרה.

נשמח לבדוק תחשיב זה גם עבורך כך שתוכל לקבל החזר מס אם סך המס השנתי ששילמת היה גבוה מהנחוץ.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט