החזרי מס על משיכת כספי פנסיה

החזרי מס על משיכת כספי פנסיה

אחת הדרכים לחיסכון לעת הפנסיה היא צבירת כספים בקופות הגמל השונות. מקומות העבודה מחויבים לפתוח קופות גמל לכל עובד ולהפריש עבורו כספים לתקופה ארוכה שהיא לכל הפחות בת חמש עשרה שנים.

ההתנהלות הכספית בקופות גמל

לאור העתיד הלא ברור משתדלים החוסכים להפקיד לקופה זו כספים גם מעבר להפקדות החודשיות ממקום העבודה, על פי הכסף הפנוי הקיים ברשותו של כל אחד.

אחד היתרונות המובהקים של קופות הגמל הוא התוספת הנכבדה לחיסכון בכל חודש. יחסית לחסכון בבנק, כאן שיעור העלייה באחוזים הוא משמעותי וכך יש לעובדים חיסכון כספי משמעותי שישמש אותם בעת הצורך בתקופת הפנסיה.

ההגבלה על משיכת הכספים בגיל מסוים נועדה לעודד את התושבים להשקיע כספים בקופת הגמל כדי ליצור ביטחון כלכלי לעתידם. רשות המיסים קבעה שיעור מקסימלי בן % 35 קנס על מי שמעוניין למשוך את הכספים שנצברו טרם מועד הפירעון. המטרה היא להרתיע את החוסכים משבירת החיסכון כדי שהכסף יישמר לזכותם לתקופות קשות יותר.

פדיון קופות גמל

גם הציבור מבין שעדיף לו להמשיך ולחסוך, ליהנות מהאחוזים הגבוהים ומההטבות אך לעיתים קורים מצבים בחיים שמחוסר ברירה, החוסך זקוק לכספים באופן מידי מסיבות משפחתיות, תשלום חובות שונים וכו’. המחסום של הקנס הגבוה מונע במקרים רבים את פירעון קופת הגמל טרם זמנה אך קיימים גם לקוחות רבים שמחוסר ברירה פודים את הכספים ומשלמים את הקנס הגבוה כיוון שנחיצות הכסף חשובה יותר על פי ראות עיניהם.

החזרי מס על משיכת כספי פנסיה

תשלום המס על משיכת כספי קופת הגמל

המס הגבוה ששולם הוא מהותי, אלפי ואף עשרות אלפי שקלים. למושכים מאד כואב בלב ובכיס על הסכום שהפסידו והם מחפשים דרכים לקבל החזר מס בגין הכספים הללו.

במקרים מסוימים זכאי שכיר הפודה את קופת הגמל אף על פי שעדיין אינה יכולה להיפרע לקבל נקודת זיכוי לאור העובדה שהוא חדל לעבוד מסיבות שונות.

הקלות ופטור בגובה הקנס

רשות המיסים קבעה כמה כללים שעל פיהם תיווצר התחשבות בחוסכים והם יוכלו למשוך את הכספים ללא תשלום מס כלל.

אדם המוכיח כי גובה ההכנסה שלו ושל בת זוגו יחד היית פחותה משכר המינימום במשק כך שקשה להם מאד להתקיים כלכלית. הוא יוכל למשוך את ההפרש בין שכרו כרגע לגובהו של שכר המינימום במשק ללא תשלום מס, אם יש להם ילד קטין התקרה תהיה בין השכר הקיים לבין הכפלה של שכר המינימום הידוע.

אדם בעל בעיות בריאותיות שלו או של בן משפחתו שערכן הכספי השנתי הוא למעלה ממחצית ההכנסה הזמינה שלו, יוכל למשוך ללא מס את ערך עלותם של ההוצאות הרפואיות.

אם הבעלים של קופת הגמל או בן משפחתו הקרוב הוכר כנכה לצמיתות בגובה של % 75 ומעלה הוא יוכל למשוך את מלוא הסכום הכספי שנצבר, ללא חיוב בקנסות.

בכל הקטגוריות הללו הבעלים של קופת הגמל יכול למשוך את כספי התגמולים ולא את כספי הפיצויים מקופת גמל לקצבה או לתגמולים בכל עת.

הגשת דוחות שנתיים

עצמאים מגישים דוחות שנתיים בכל שנה לרשות המיסים. שכירים ששילמו מס ביתר ומגיע להם החזר מס מהמדינה, יכולים להכין דוחות שנתיים נפרדים לכל שנה למשך שש שנים אחורה ולהגיש את המסמכים לפקיד השומה.

הדוחות כוללים את האישורים על מלוא ההכנסות בכל שנה של שני בני הזוג וההוצאות המוכרות במס תחשיב מדויק יראה אם מגיע ללקוחות החזרי מס. מס הכנסה יבצע בדיקות משלו לגבי אמיתות הנתונים ואם הכול נכון, תופק שומה והלקוח יקבל החזר מס.

את הדוחות אפשר להגיש באמצעות חברות להחזרי מס, רואה חשבון או יועץ מס המבצעים את המשימה בדייקנות על פי החוקים בנושא זה.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
דילוג לתוכן