הוציאו אותי לחל”ת, האם אני זכאי להחזרי מס?

הוציאו אותי לחל”ת, האם אני זכאי להחזרי מס?

תשלומי המס של השכירים נערכים על פי חישוב שנתי. בתחילת שנת המס מבצעים את התחשיב הכולל בהתאם לגובה השכר ובכל חודש משלם העובד מס בשיעור 1 מתוך 12.

כחברה המלווה שכירים רבים במשק, אנו בוחנים כל מקרה לגופו, על פי הנתונים שאנו מקבלים כדי לבדוק את כל נושא תשלום המס השנתי. 

תחשיב המס השנתי לשכירים 

אם לדוגמה על פי מדרגת המס התואמת את שכרו של העובד, עליו לשלם מס שנתי בסך 12.000 ₪ הסכום החודשי שישולם הוא בסך 1.000 ₪. אם במהלך השנה קורים שינויים כמו העלאת השכר, סכום המס יעלה באופן יחסי ואם השכר ירד, קיימת סבירות שגם המס ירד.

יציאה לחל”ת

עובדים אשר יצאו לחל”ת לחודש או חודשיים, אינם מקבלים בתקופה זו שכר מהמעביד אלא דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. סך התשלום החודשי הוא נמוך מהתשלום המלא אשר קיבל העובד לאורך תקופת ההעסקה שלו ולכן כתוצאה מכך, גם סך המס השנתי אשר עליו לשלם יהיה נמוך יותר.

הגשת דוח אישי לשנת 2020

תשלום המס השנתי נובע מנתונים רבים ולכן כדי לדעת בוודאות אם שולם מס ביתר, על העובד להגיש דוח אישי לשנת 2020. אפשר להגיש דוח זה רק לאחר תום שנת הכספים הנוכחית, בתחילת שנת 2021. 

כדי להגיש את הדוח, על העובד להגיש לנו טופסי 106 שלו ושל בן הזוג שלו מכל מקומות העבודה שבהם עבד בשנת 2020, אישור מהמוסד לביטוח לאומי על סך התשלומים שקיבל בגין דמי אבטלה ואישורים על הכנסות נוספות אם היו כמו לדוגמה דמי לידה, הכנסות משכר דירה וכו’. 

בנוסף לכך, יש להעביר אלינו מסמכים המעידים על הוצאות מוכרות, אשר בוצעו במהלך שנה זו כמו לדוגמה הפרשות כספים לקופות גמל, קופות פנסיה וביטוחי מנהלים והוצאות מוכרות אחרות כמו לדוגמה, תרומה כספית לעמותה מוכרת בעלת אישור לפי סעיף 46 לחוק.

סימולציה לדוח אישי 2020 

אנו מזינים את תוכנת הסימולציה שלנו בכל המידע החשבונאי שקיבלנו מהלקוח, הן את נושא ההכנסות המפורטות והן את נושא ההוצאות. רק לאחר קליטת מלוא הנתונים מתקבלת התוצאה הסופית אם שולם עודף מס ומה גובהו. אם לדוגמה הסכום הוא כ – 3.000 ₪, זה הסכום שהלקוח אמור לקבל לחשבון הבנק שלו, כל זאת בתנאי שכל המידע שקיבלנו הוא נכון ומלא.

פקידי מס הכנסה בוחנים את הנתונים של כל דוח ומצליבים אותו עם מידע אשר קיים ברשותם. אם נוצר מצב שלא קיבלנו מהלקוח את כל טופסי 106 מכל מקומות העבודה, מס הכנסה משלים את המידע החסר והתוצאה הסופית משתנה.

נשמח לבצע גם עבורכם את הבדיקה המקיפה, כדי לבדוק את הכדאיות הכלכלית אם קיים מס ששולם ביתר.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
דילוג לתוכן