החזרי מס לגרושים

החזרי מס לגרושים

המדינה מכירה בעובדה כי אורח חייהם הכלכלי של הגרושים הופך לקשה הרבה יותר לאחר הגירושין ולכן היא הכריזה על הטבות מס ייעודיות לגרושים.

אי ידיעת החוק

גרושים רבים אינם מודעים לעובדה שהמדינה חוקקה חוקים כדי להקל עליהם ביום יום. הם ממשיכים לשלם במסגרת שכרם את מלוא המס. בדרך כלל במקרה נודע להם כי קיימות ההטבות הללו. בנקודת זמן זו אם הוא שכיר הוא מיידע את חשב השכר במשרד כך שמעתה ואילך ייגבה ממנו רק המס הנחוץ ולא המס שאינו אמור לחול לגביו.

לגבי המס ששולם ביתר עקב חוסר הידיעה, הגשת דוחות אישיים יאזנו את המצב. במסגרת הגשת הדוחות הללו יתבצע תחשיב של  ההכנסות וההוצאות, המס ששולם ביתר יצוף ואז יקבל הגרוש החזר מס מהמדינה.

דיווח על גירושין

על אדם שכיר שמשנה את הסטטוס שלו מנשוי לשכיר במהלך עבודתו, מוטלת האחריות ליידע את מחלקת השכר על כך כיוון שמגיעות לו נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין שינוי זה. הוא יגיש את צילום תעודת הזהות שבו רשום שהוא גרוש ואת העתק פסק הדין של בית המשפט הכולל את הקביעה על הגירושין ועל גובה דמי המזונות.

על אדם גרוש המתחיל מקום עבודה חדש כשכיר ליידע כבר בתחילת ההתקשרות על כך שהוא גרוש ולהגיש את כל המסמכים הרלוונטיים כדי שחישוב המס על ידי חשב השכר יבוצע כיאות לאורך כל הדרך.

החזרי מס לגרושים

תשלום דמי מזונות

תשלום דמי מזונות מכביד מאד כלכלית על הגרוש שצריך לדאוג כעת לכלכל גם את עצמו וגם את ילדיו מהנישואין הקודמים.

לכן מגיע לכל גרוש המשלם מזונות נקודת זיכוי כדי שנטל תשלום המיסים יהיה מופחת וכך יישאר לו סכום גבוה יותר בכל חודש של כסף פנוי. החזרי מס בסכומים משמעותיים הם מהותיים עבור כל גרוש.

גרוש הנישא בפעם השנייה

העומס הכספי הוא גדול עוד יותר עבור מי שמתחתן וכעת מכלכל שני בתים.  הן את ילדיו מהנישואין הראשונים והן את ביתו החדש שגם בו יש במקרים רבים ילדים הגדלים למציאות זו. המדינה במקרים הללו מפחיתה במיסים כך שישלם  פחות מס ויקבל החזרי מס מהמדינה.

פטור ממס בגין תשלום דמי מזונות

כל אדם המשלם מזונות עבור ילדיו זכאי לנקודת זיכוי עד שילדיו יגיעו לגיל בגרות. בחישוב של החודשים והשנים הרבות הסכום מתעצם ולהיקפים גדולים ולכן הוא משמעותי ביותר.

החזרי מס לגרושים

הגשת דוחות שנתיים

כדי ליהנות מהטבת המס שאישרה רשות המיסים יש להגיש דוחות שנתיים למשרדי מס הכנסה של כל אדם בנפרד לכל שנה בשש השנים האחרונות . הדוח המוגש כולל את המסמכים הרלוונטיים של הגירושין ואת פסק הדין המעיד על גובה התשלום החודשי בגין המזונות שנקבעו בתיק. בנוסף לכך, יש להגיש טופסי 106 המרכז את נתוני השכר של עובד שכיר או טופס 1301 של עובדים עצמאיים והוצאות ששולמו במהלך השנה שהן מוכרות במס.

מיצוי מלוא הזכויות

החוק כולל הרבה מאד תקנות ותתי חוקים וחשוב לדעת את כולם כדי למצות את כל הזכויות. אומנם אפשר להגיש דוחות אישיים לבד למשרדי פקיד השומה אך רצוי להיעזר באנשי מקצוע כמו רואי חשבון, יועצי מס או חברות להחזרי מס המודעות לכל החוקים כולל שינויים אם נערכים מעת לעת.

בשיטת ההגשה שלהם ימוצו כל הזכויות וכך יקבל הגרוש החזרי מס בגין כספים ששילם ביתר לאורך שש השנים האחרונות.

הטבת החזרי מס גרושים מיועדת גם לגרושים שכירים וגם לגרושים עצמאיים כך שסך המס הכללי שישלמו מתוך שכרם יהיה נמוך יותר.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט