החזרי מס לגמלאים

החזרי מס לגמלאים

רשות המיסים החליטה על שורה של הטבות מס לגמלאים. חשוב לדעת את כולם, לבדוק אם שולם עודף מס ולבקש החזרי מס לגמלאים מהמדינה. זו הטבה שחשוב לנצל אותה כדי שסכומים אלו יעזרו לגמלאים לחיות כראוי.

פטור ממס על תשלום פנסיה

הפטור ממס עבור מי שיצא עקב גילו לגמלאות בשנים 2019-2016 הוא בשיעור 49% מסך התקרה המזכה והוא אמור להיות גבוה יותר בשיעור % 52 בשנים 2024-2020 ולאחר מכן לעלות ל – 67%. עקב כך סך ההחזר הכספי הממוצע לגמלאי עד שנת 2019 יהיה בסך כ – 50,000 ₪.

הגשת דוחות אישיים למס הכנסה

כדי לקבל החזרי מס מהמדינה יש להגיש דוחות אישיים. לאור המורכבות של הדוחות והסכומים הגבוהים מומלץ להיעזר בצוות מקצועי בתחום זה כמו יועץ מס, רואה חשבון או באחת מהחברות המקצועיות שעוסקות בכך. הם מודעים לכל הדקדוקים בחוקים השונים ולכן הם אלה שימצו את כל הזכויות כדי שהגמלאי יקבל את מלוא החזרי מס.

המומחים יבדקו את ההכנסות ואת ההוצאות המוכרות במס האישיות של כל יחידה משפחתית בכל שנה משש השנים האחרונות כדי לראות אם קיים עודף מס ואם כן כדאי להגיש את כל הדוחות וכך יקבל הגמלאי את מלוא החזר מס עבור כל השנים הללו.

נציגי מס הכנסה בודקים כל דוח ומצליבים מידע כדי לוודא שכל הנתונים הם נתוני אמת גם על פי המידע הקיים אצלם. אם הכול תקין, יופקו שומות תואמות ויאושר ההחזר הכספי שיוזרם תוך פרק זמן קצר יחסית לחשבון הבנק של הגמלאי.

גמלאים שאינם מודעים לעובדות הללו אינם מנצלים את זכותם הבסיסית לקבלת החזרי מס וזה די חבל כי מדובר בסכומים מהותיים שיעזרו מאד לאנשים הללו, מתוך כלל הכספים הקיימים בקופת המדינה וממתינים למי שידרוש אותם בחזרה.

החזרי מס לגמלאים

הטבות מס עבור רווחי הון

גמלאים רבים שגילם הוא למעלה מגיל 60 חוסכים באמצעות השקעות שונות בשוק ההון והם מקבלים עבור ההשקעות הללו הכנסות מריביות. מדובר בהכנסות שעל חלק מהן הגמלאים זכאים לפטור מתשלום מס. על פי גובהן של מדרגות המס, מגיע לגמלאי החזר מס בגובה ההפרש שנוצר בין מדרגות המס הנמוכות לבין שיעור המס שנקבע לו לתשלום על הרווחים השונים מההשקעות בבורסה, גם זו הטבה משמעותית בכסף.

הטבות מס עבור גמלאים

החזר מס על רווחים מריביות על פיקדונות וניירות ערך בשוק ההון.

החזר מס הכנסה בשל העובדה שבן הזוג אינו עובד.

בעת מעבר לבית אבות, פטור מתשלום מס שבח על מכירת דירה לצורך התשלום לבית האבות.

פטור ממס בגין הכנסה מדמי שכירות עקב המגורים בבית אבות.

אשפוז במוסד לצורך קבלת טיפול סיעודי או סיעודי מורכב.

גמלאי זכאי להטבות מס אם הוא משלם עבורו או עבור קרוב משפחתו הנמצאים באשפוז רפואי במוסד עקב מצבם הבריאותי.

החזרי מס לגמלאים

הגשת דוחות שנתיים עבור אדם שנפטר

כדי לזכות בהחזר מס אפשר להגיש גם דוחות אישיים לשנים קודמות עבור אדם שנפטר אם שילם עודף מס.

עריכת סימולציה

כדי לבדוק את הנושא של החזרי מס מהמדינה באופן יסודי אפשר לבצע סימולציה באמצעות סימולטור להחזר מס באתרי האינטרנט השונים כדי לקבל סדר גודל של החזרי מס.

לאחר מכן, יש לתאם עם משרד מקצועי שיבצע עבודה זו כך שהדוח יוגש כראוי, יכלול את מלוא המידע המדויק ויגרור את קבלת החזרי מס בסכומים הנכונים.

כשמדובר בגמלאים הסכומים הם הרבה יותר גבוהים ומשמעותיים ולכן יש להקפיד על כל מידע ועל כל מסמך.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
דילוג לתוכן