החזרי מס ביטוח לאומי

החזרי מס ביטוח לאומי

כל עובד בישראל משלם מס הן למס הכנסה ניכויים והן לביטוח לאומי ניכויים. גובה התשלומים הללו מחושב על ידי חשבי השכר על פי גובה השכר ומדרגות המס שנקבעו על ידי רשויות המס. חלק מהתשלום החודשי למוסד לביטוח לאומי הוא עבור דמי הבריאות.

גם עצמאיים משלמים תשלום חודשי בהתאם לגובה הממוצע של הכנסתם כעצמאים. הכנסתו של כל עצמאי אינה קבועה והסכומים יכולים לעלות בחודשים מסוימים ואף לרדת בחודשים אחרים בשנה. כשעצמאים משלמים סכומים גבוהים מדי מול הכנסותיהם בפועל, הם אמורים לקבל החזר.

דרך קבלת החזר מס מהמוסד לביטוח לאומי

המשק הישראלי הוא משק דימני ובמקרים רבים עובדים מועסקים פרקי זמן מסוימים במקום עבודה אחד אחר כך הם מפוטרים או עוזבים בעצמם ועוברים לעבוד במקום אחר. חוסר העקביות וחוסר הרציפות יוצר במקרים רבים מצבים שבהם המעסיקים החדשים מקזזים דמי ביטוח גבוהים מדי וכך נוצר מצב העובדים משלמים בחישוב שנתי דמי ביטוח גבוהים מדי ולכן הם מעוניינים לקבל החזר מס מהמוסד לביטוח לאומי.

מקרים מסוג זה קורים גם כשאדם מסוים עבד במהלך השנה כמה חודשים כשכיר ולאחר מכן היה לעוסק מורשה או להפך היה עצמאי והחליט בשלב מסוים לסגור את העסק ולהפוך להיות שכיר. גם במקרים מסוג זה קיימת סבירות גבוהה כי קיימים החזרי מס מהמדינה עקב תשלום מס ביתר.

החזרי מס ביטוח לאומי

אופן קבלת הכספים ששולמו ביתר מהמוסד לביטוח לאומי

אפשר לבדוק דרך רואה החשבון המייצג את הלקוח אם קיימת יתרת זכות ומה גובהה. אם היא קיימת, רואה החשבון יגיש בקשה לביצוע החזר כספי לחשבון הבנק של הלקוח. אפשרות נוספת היא בדיקה באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי כדי להיחשף לנתונים.

פרישה מוקדמת לגמלאות

שינויים נוספים במערך העבודה שעשויים ליצור יתרות של החזרי מס הן במצב שבו עובד שכיר יוצא לפרישה מוקדמת ושילם מס מיותר או מי שיוצא לפנסיה שסיים את עבודתו אך ממשיך לקבל ממקום העבודה קצבה חודשית.

גם כאן אפשר לבקש מהמוסד לביטוח לאומי לבצע התאמה או לחילופין להסתייע ברואה חשבון שיבדוק נושא זה לעומקו.

החזר דמי ביטוח

אדם שחושב שמגיע לו החזרי מס יכול לדרוש מהמוסד לביטוח לאומי לקבל את ההחזר תוך שבע שנים מהמועד שבו שולם המס ביתר. לאחר שבע שנים לא קיימת זכות לתבוע את ההחזר.

החזרי מס ביטוח לאומי

פטור מדמי ביטוח

מי שמקבל חלק מההכנסות המפורטות מטה לא אמור לשלם דמי ביטוח לאומי כלל וקיימים גם כמה סקטורים שלאור ייחודם הם פטורים מתשלום דמי ביטוח.

  • עובדים הנמצאים בשליחות בחו”ל ומשלמים במדינה זו דמי ביטוח, אינם אמורים לשלם זאת גם בארץ כדי לא ליצור תשלום כפול ביטוח. זאת על פי האמנות הבין לאומיות שנחתמו בין מדינת ישראל למדינות רבות אחרות.
  • מקבלי סוג מסוים של קצבאות.
  • חיילים לא משלמים דמי ביטוח בחודשיים הראשונים מיום השחרור.
  • בני נוער שעוסקים במשרות מזדמנות בין סוף התיכון למועד הגיוס שההכנסות בגינן הן נמוכות.
  • עולים חדשים אינם משלמים דמי ביטוח שנה מיום עלייתם ארצה אם הם עומדים בקריטריונים מסוימים.
  • מי שזכאי לקצבת נכות, בקריטריונים מסוימים לא יצטרך לשלם דמי ביטוח בהתאם לגובה קצבת הנכות.

ביצוע איזון מול ביטוח לאומי

אם מתגלה ללקוח מסוימת קיימת יתרת זכות מעבר להגשת הבקשה לקבלת החזרי מס, חשוב לתאם את גובה דמי הביטוח שישלם הלקוח מעתה ואילך התואמים את הכנסותיו כדי לא לצבור שוב חובות מיותרים. החישוב נעשה על פי תלוש השכר של השכיר או הגמלאי וחישוב דמי הביטוח של העצמאי על פי הכנסותיו.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט