החזרי מס לתואר אקדמי

החזרי מס לתואר אקדמי

רשות המיסים החלה משנת 2005 לאפשר לסטודנטים לקבל נקודת זיכוי ממס הכנסה על פי שנת סיום לימודיו וזאת אם למד באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה המוכרים בישראל בלבד.

אופן קבלת נקודת הזיכוי

סטודנט שסיים את לימודי התואר הראשון בין השנים 2013-2007, זכאי על פי החלטת רשות המיסים לנקודת זיכוי.  הפעלת תקנה זו היא מהשנה הראשונה מתום מועד סיום התואר ותוקפה הוא למשך שלש שנים ממועד זה.

לעומת זאת, מי שסיים את התואר לאחר שנת 2014 ואילך זכאי לנקודת זיכוי לאורך שנה אחת בלבד ממועד סיום לימודיו או בשנה שלאחר מכן.

מי שלמד במקצועות שבהם קיימת תקופת התמחות בתום הלימודים, יכול לנצל את תוקף קבלת נקודת הזיכוי בתום הלימודים או בתום ההתמחות על פי הקריטריונים שנקבעו. שוויה של כל נקודת זיכוי נכון לשנת 2018 היא 218 ₪.

קראו עוד אודות מהן נקודות זיכוי במס הכנסה.

אופן מימוש הזכויות

סטודנט שסיים את לימודיו ומתחיל לעבוד במקום מסוים במהלך שנת המס, צריך לחתום על טופס 101 ולהשלים בו את כל המידע וגם להגיש את טופס 119 הכולל העתק של תעודת סיום לימודיו.

המסמכים הללו מועברים לפקיד השומה שמאשר על פי המידע הספציפי של כל סטודנט את המועדים שבהם הסטודנט זכאי להטבת מס, היא נקודת זיכוי.

רשות המיסים מאפשרת לקבל נקודת זיכוי רק עבור לימודי תואר ראשון אחד לכל סטודנט.

החזרי מס לתואר אקדמי

הדרך לקבל החזרי מס

כדי לממש את הזכויות שאושרו על ידי רשות המיסים, יש להגיש לפקיד השומה דוחות אישיים הכוללים את מלוא המסמכים והמידע על ההכנסות וההוצאות המוכרות במס.

שכירים, מגישים טופסי 106 של שני בני הזוג ומצרפים מסמכים על הכנסות נוספות אם היו. כמו כן, מדווחים על הוצאות המוכרות במס כמו תשלומי ביטוחים, הפקדות לקופות גמל ולקרן השתלמות.

הכנת המסמכים אינה כרוכה בידע רב וכל אדם יכול להגיש דוחות לשש שנים אחורה במשרדי פקיד השומה. במידת הצורך אפשר גם להיעזר בצוות המקצועי במס הכנסה במועדים שבהם הם מקיימים הדרכה פרטנית.

אפשר גם להכין את מלוא המסמכים ולהגישם באמצעות ההכוונה של רואה חשבון, יועץ מס או חברה להחזרי מס.

הגופים המקצועיים הללו מודעים לכל החוקים, לתקנות החדשות ולשינויים שחלו מעת לעת באישורים של נקודות הזיכוי ולכן הם יבדקו את כל המעטפת ויכינו דוחות מדויקים.

קראו עוד אודות איך מגישים בקשה להחזר מס.

לאור השינויים באישורים בין השנים, מומלץ לבצע בדיקה באמצעות סימולטור החזר מס הכנסה כדי לדעת מה גובה החזרי מס המגיעים בגין כל שנה.

בדיקת הדוחות על ידי פקידי מס הכנסה

הפקידים בודקים כל אחד מהדוחות ומצליבים את המידע המופיע בו מול המידע הקיים ברשותם מתוך הדיווחים של העסקים השונים ברחבי הארץ לאורך כל שנות המס האחרונות. אם המידע מתאים, הדוחות מאושרים לביצוע, מפיקים שומות ומאשרים את החזרי מס המועברים לחשבון הבנק של הלקוח.

קיימים מקרים שמעבירים נתונים אחרים כך שלאחר הפקת השומה מעבירים למס הכנסה מסמכים נוספים כדי שיתקנו את השומה על פי נתוני האמת.

קבלת נקודות זיכוי

מי שסיים את לימודיו חייב לבדוק בתלושי השכר שנושא נקודת הזיכוי מקבל ביטוי בתחשיב השכר, שמופיעה נקודת הזיכוי בגין סיום הלימודים וכך העובד משלם פחות מס.

אם נוצר מצב שהנתון לא נקלט ושולם לאורך השנה מס עודף, הדרך היחידה לקבלת החזרי מס מהמדינה היא באמצעות הגשת הדוחות האישיים.

במקרים רבים הטעות רצה כחוט השני לאורך כמה שנים ולכן יש להגיש דוחות לכמה שנים אחורה, עד שש שנים ולקבל את החזרי מס מלאים.

אין דרך אחרת לקבלת החזרי מס מלבד דרך הגשת הדוחות השנתיים.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט