החזרי מס על תשלום למוסדות סיעודיים

החזרי מס על תשלום למוסדות סיעודיים

רשות המיסים מאשרת זיכוי במס הכנסה עבור החזקת הורה או בן זוג במוסד. הטיפול במוסד סיעודי הוא טיפול העולה ממון רב מדי חודש. ברוב המקרים מדובר באנשים שזקוקים לטיפול רפואי יום יומי ולהשגחה רפואית כך שלא  יכולים להישאר בביתם גם אם יהיה שם מטפל.

החלטות של משרד הבריאות לגבי התשלומים

ברוב המקרים משרד הבריאות מממן חלק מהעלויות אך לא את כולן. משרד הבריאות קובע מהן העלויות שישלם המשרד ומה יהיה חלקו של בן הזוג אם הוא בחיים או לחילופין העלות של כל אחד מילדי המאושפז.

ההחלטה על גובה התשלום של בן הזוג או לחילופין של כל אחד מהילדים מתקבלת לאחר בחינת המצב הכלכלי של כל אחד מהם והמסוגלות לעמוד בתשלומים כספיים גבוהים שישפיעו על משק הבית של המשפחה. קיימים מקרים שכל הילדים משלמים את העלויות באופן שווה ומקרים אחרים שרק חלקם משלמים כיוון שהאחרים אינם מסוגלים לממן זאת.

לאור העובדה שלא קל למשפחות המאושפזים לעמוד בנטל התשלומים אך הם חייבים לשלם זאת עבור יקיריהם, הוחלט לתת הטבת מס כך שהמשפחות יקבלו זיכוי ממס עבור חלק מהתשלומים החודשיים.

הגשת דוחות שנתיים

כדי לממש את ההטבה יש להגיש בכל שנה דוח אישי הכולל את המידע על ההכנסות וההוצאות המשפחתיות המוכרות במס. בנוסף לכך יש לצרף את ההעתקים של דרישות התשלום החודשיות של משרד הבריאות והעתקי תדפיסי חשבון הבנק של המשלם כך שייראו כל ההורדות של הכספים לאורך השנה.

תנאי לקבלת החזר מס בגין הכספים ששולמו הוא הוכחה שאכן בן הזוג או הילדים משלמים את הכספים הללו מחשבון הבנק האישי שלהם ולא מחשבון הבנק של המאושפז.

מס הכנסה מאשר זיכוי בשיעור 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור המאושפז במוסד הרפואי, לבין 12.5% מההכנסה החייבת של מבקש הניכוי.

כל עובד צריך למלא ולחתום  על טפסים 116 א וגם 127 ולפרט בהם את התשלומים הרלוונטיים לאורך כל השנה.

 

החזרי מס על תשלום למוסדות סיעודיים

מאושפזים שבגינם אפשר לדרוש את זיכוי המס

זיכוי המס מגיע עבור מאושפז שהוא עיוור, משותק לחלוטין, מרותק למיטה או בלתי שפוי בדעתו.

מס הכנסה קבע קריטריונים ייחודיים למצבים הללו, מי זכאי ומהם סכומי ההכנסות המקסימליים המאפשרים ליהנות מהטבה זו.

הכנסה שנתית החייבת במס של נטול היכולת אינה עולה על 167,000 ש”ח והכנסותיהם של נטול היכולת ובן זוגו אינן עולות על 268,000 ש”ח (נכון לשנת 2018).

אופן קבלת הזיכוי ממס

יש להגיש דוחות אישיים הכוללים טופסי 106 של שני בני הזוג, כל מידע על הכנסות נוספות וההוצאות הרגילות המוכרות במס כמו הפרשות לביטוחי מנהלים וביטוחי חיים. בנוסף לכך יש להוסיף את הטפסים ואת המסמכים הקונקרטיים הקשורים לנושא השתתפות בעלות החודשית של אשפוז בן הזוג או ההורה במוסד הסיעודי.

עצמאים המגישים דוחות שנתיים בכל שנה, יוסיפו בשנים הרלוונטיות את המסמכים הקשורים לתשלומים עבור שירותי האשפוז של הקרוב מדרגה ראשונה.

מס הכנסה מאפשר להגיש דוחות שנתיים לשש השנים האחרונות כדי לקבל החזרי מס מהמדינה.

לאור התשלומים הגבוהים למוסדות הסיעודיים, זיכוי המס הוא משמעותי והוא הטבה מהותית כשחלק מהתשלומים השוטפים חוזרים למשלמים כהחזר מס.

תקרות ההכנסה המזכה בשנים קודמות:

שנה      תקרת ההכנסה של נטול היכולת   תקרת ההכנסה של שני בני הזוג

2018    167.000 ₪                                           268.000 ₪

2017    167,000 ₪                                           267,000 ₪

2016    167,000 ₪                                           268,000 ₪

2015    169,000 ₪                                           270,000 ₪

2014    169,000 ₪                                           270,000 ₪

2013    166,000 ₪                                           265,000 ₪

2012    163,000 ₪                                           262,000 ₪

כתיבת תגובה

סגירת תפריט