בחן את עצמך: האם אתה בנוי לתהליך החזרי מס ללא עזרה

בחן את עצמך: האם אתה בנוי לתהליך החזרי מס ללא עזרה

באופן תאורטי כל אדם יכול למלא את טופס הדוח האישי השנתי ולהגישו למס הכנסה להחזרי מס. אך דרך זו אינה מומלצת כיוון שאדם שאינו מקצועי לא מכיר את כל הוראות החוק בעניין זה ולכן יגיש דוח שאינו נכון מבחינה חשבונאית.

הגשת דוח אישי למס הכנסה

הדוח האישי בנוי מההכנסות של שני בני הזוג.  אם מדובר באדם עצמאי מועבר ריכוז של כל הכנסותיו מהעסק התואם את הדיווחים החודשיים שלו למשרדי מע”מ. אם מדובר באדם שכיר, יועבר טופס 106 הכולל את כל הכנסותיו משכר. בנוסף לכך יצרף כל אדם מסמכים על התשלומים ששילם במהלך השנה לחברות ביטוח, תרומות והוצאות מוכרות במס אחרות.

נקודות זיכוי

אחת הנקודות המהותיות בדוח האישי היא נקודות הזיכוי. מס הכנסה קובע בכל שנה את השווי של כל נקודת זיכוי, מדובר בכמה מאות שקלים. מי שמגיע לו נקודת זיכוי או כמה נקודות זיכוי משלם סכום מופחת של מס ולכן חשוב לדעת על קיומן של נקודות הזיכוי ולמי הן מגיעות.

חלק גדול מהציבור אינו מודע שלסטודנטים ומי שסיימו לא מכבר את לימודיהם מגיע נקודת זיכוי בהתאם לקריטריונים שקבעה רשות המיסים, גם מי שמשרת במשך ימים רבים בכל שנה בשירות מילואים זכאי לנקודת זיכוי.

מס הכנסה מודע להוצאות הרבות במשפחות ספציפיות ולכן אישר להן נקודות זיכוי כמו לדוגמה משפחות שיש בהן ילד נכה, אדם המשלם סכום גבוה עבוד דמי מזונות לגרושתו וילדיו בכל חודש ועוד.

אדם המגיש בעצמו את הדוח האישי ואינו מבצע את החישוב הנכון לגבי נקודות הזיכוי, ישלם בסופו של דבר מס גבוה מהמס שהוא אמור לשלם.

טעויות אנוש בתלושי השכר

אחת הסיבות הנפוצות לתשלום מס ביתר הוא טעויות אנוש שמבצעים חשבי השכר בעת הכנת תלושי השכר. אם נרשם בטעות שמדובר בגבר ולמעשה העובדת היא אישה או אם לא נרשם שהאדם הוא גרוש, יפסידו העובדים הללו את נקודות הזיכוי המגיעות להם.

החזרי מס מגישים רק באמצעות אנשי מקצוע.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט