למי מגיע פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל?

למי מגיע פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל?

בהתאם לחוקי מס הכנסה, מי שמעוניין למשוך את הכספים שהצטברו לו בקופות הגמל, אמור לשלם מס בסך % 35 מסך הכספים שהוא מושך.

אך יש מקרים חריגים שבהם החוסך אינו אמור לשלם מס אם הוכיח כי עמד בקריטריונים שנקבעו לכך. 

קריטריונים לקבלת פטור מתשלום מס עבור משיכת קופות גמל 

חוסכים שמועד משיכת קופת הגמל שלהם הגיע וגם אם עדיין לא הגיע, יוכלו לא לשלם מס אם:

  • בחודש מסוים ההכנסה של שני בני הזוג לא עלתה על שכר המינימום החודשי שנקבע על ידי משרד האוצר.
  • אם לחוסך זה יש ילד שגילו מתחת לגיל 18 והכנסותיהם של שני בני הזוג יחד אינם עולים כל שתי משכורות בשכר מינימום על פי הסכום החודשי שנקבע על ידי משרד האוצר. 

את הסכום הפטור ממס אפשר למשוך אם הוא בשיעור של ההפרש שנוצר בין שכר המינימום לבין ההכנסה בפועל של בני הזוג וזאת בכל חודש שהזכאות היא ברת תוקף.

חריגות נוספות לקבלת פטור מתשלום מס בעת משכית קופת גמל

  • בעלי קופת גמל אשר משלמים בכל חודש הוצאות רפואיות עבורם או עבור קרובי משפחה, למעט טיפול שיניים. אשר סך העלויות למטרה זו גבוהים יותר ממחצית ההכנסה השנתית שהם מרוויחים הן כשכירים והן כעצמאים.
  • עמיתים שעקב סיבות שונות קיבלו הכרה של נכים בשיעור של % 75 וזאת לאחר שקופת הגמל כבר הייתה פעילה, הם מקבלים פטור ממס כמו נכים אחרים.
  • מי שנכלל בקטגוריה של בן משפחה של נכה בשיעור של % 75.
  • מי שיש לו בקופת הגמל סכום שאינו עולה על 8.000 ₪ יכול למשוך סכום זה.
  • עובדים עצמאים אשר פתחו קופת פנסיה אך אינם עוסקים בתחום זה, יצאו לגמלאות או סגרו את העסק. אם אין להם הכנסות כלשהם מהעסק הזה זכאים לפטור כיוון שהם בתוך מסגרת של עובדים שנמצאים בתקופת אבטלה.

מכיוון שמדובר בתחשיבים מורכבים וסבוכים, נשמח לבדוק גם עבורכם כל אופציה על פי הנתונים הספציפיים, באופן מקיף ויסודי.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
דילוג לתוכן